За Нас

ВИЗИЯ

Тук сме за да развием бранд, който да надхвърли очакванията на нашите клиенти и партньори. По този начин ще продължим разширяването на местния и регионалния пазар в отрасъла дистрибуция.

Политиката в дейността ни се основава на доверието в ръководния дух и инвентивността на служителите, както и на хармоничната комуникация с всички фактори, свързани с развитието на компанията.

Полагаме непрестанни усилия да създаваме добавена стойност във всичко, което предприемаме, да комуникираме окрито и резултатно с всички наши сътрудници. По този начин желаем да станем отправна точка и с времето да наложим стандарт на работа и дистрибуция на профилирания пазар.

ЕКИПЪТ

ЕКИПЪТ

Знаем, че всеки от нас има ясно определена роля в бизнеса, но и вярваме, че единствено заедно правим различното. Екипът не е само мрежа от отношения, а сбор от ангажименти, който трябва да се спазва пред клиентите, партньорите и колегите.

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА

Вярваме, че в нашия бизнес интелектът означава повече, отколкото да доставяш коректно. Означава да изпреварваш и да мислиш в перспектива, означава да си крачка пред другите.

ДОВЕРИЕ

ДОВЕРИЕ

Знаем че с всичко, което правим, изграждаме доверие, а доверието е за спазени обещания: проекти, доставени когато трябва и на търсеното качество. А доверието на клиентите и партньорите ни задължава и мотивира.

БЪРЗИНА

БЪРЗИНА

Вярваме че бързината, с която си вършим работата, се измерва само с броя на доволните клиенти и изпълнените мисии. Движим се бързо, защото мислим бързо. Динамизмът ни представлява.

ГЪВКАВОСТ

ГЪВКАВОСТ

Вярваме, че за да се представяш добре всеки ден, трябва да разбираш нуждите на другите и да се адаптираш с откритост и мъдрост към изискванията на всеки: клиенти, партньори или колеги.