За Нас

Достигане на оборот от 230 милиона евроКонсолидиране на собствените брандове Serioux, NEINNER и Horizon на румънския пазарПривличане на нови производители в портфейла ниНавлизане на нови пазари в Европейския съюзНови придобивания на акции